n w    w w w w

baner
Jesteś tutaj:   Strona Główna Pracownicy i emeryci
large small default
Pracownicy i emeryci Drukuj
  1. Zgodnie z uchwałą Komisji Socjalnej z dnia 8 czerwca 2018 r. w miesiącu grudniu zostanie wypłacone jadno świadczenie jesienno-zimowo-świąteczne wszystkim uprawnionym zgodnie z § 20 pkt 3 Regulaminu Komisji Socjalnej.
  2. Informujemy, że w okresie letnim wszyscy uprawnienie (pracownicy, emeryci, renciści) otrzymają równą (z uwzględnieniem progów dochodowych) kwotę dofinansowania wypoczynku urlopowego (wypłata każdego roku w czerwcu).
  3. Nauczyciele zatrudnieni, zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela (art. 53 pkt 1a) otrzymają świadczenie urlopowe dla nauczycieli.
  4. Każdy emeryt i rencista zobowiązany jest złożyć zaświadczenie o wysokości dochodu do końca kwietnia każdego roku, oraz złożyć oświadczenie o wysokości dochodu, przypadającego na 1 członka rodziny, na podstawie którego ustalany jest próg dochodowy oraz na podstawie którego wypłacane są świadczenia.
  5. Wszyscy uprawnieni, mający na utrzymaniu dzieci do 25 lat (uczące się, po 18 roku życia obowiązuje zaświadczenie ze szkoły lub uczelni), otrzymują dofinansowanie do ich wypoczynku (§ 13 pkt e regulaminu ZFŚS).
  6. Komisja rozpatruje wnioski o zapomogi losowe i udziela wsparcia osobom w trudnej sytuacji materialnej na podstawie sytuacji opisanej we wniosku.

 

 
 
 


Komunikat ZFŚS:

Ogłoszenie 1/2019:

Ogłoszenia Komisji Socjalnej

1. W roku 2019 r. bazowa kwota dofinansowania do wypoczynku wynosi 250 zł (z uwzględnieniem progów dochodowych). Można ją wykorzystać:
- indywidualnie (250 zł)

LUB

- grupowo w formie wycieczki (250 zł + ewentualna dodatkowa kwota z funduszu - w zależności od stanu finansowego funduszu).


2. W roku 2019 r. nie jest planowana wypłata świadczenia na Wielkanoc.

-----------------

Regulamin ZFŚS

Harmonogram składania dokumentów oraz Terminarz spotkań Komisji Socjalnej

Komunikat ZFŚS 2018