n w    w w w w

baner
Jesteś tutaj:   Strona Główna Internat O Internacie
large small default
O Internacie Drukuj
wtorek, 10 kwietnia 2012 13:14

 

NASZ INTERNAT

 

Nie jest ważne, abyś był lepszy od innych;

ważne jest abyś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego”

M.Gandhi

       Internat stanowi integralną część Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp., mieszkają u nas uczniowie różnych szkół gorzowskich: liceów, techników, szkół zawodowych.

Młodzież mieszka w pokojach dwu-, trzy- i czteroosobowych w pełni wyposażonych w szafy, szafki, stoliki, łóżka, lampki nocne. Do dyspozycji mamy stołówkę, umywalnie i łaźnie, a także świetlicę z telewizorem i internetem oraz pokój do nauki własnej. Jesteśmy placówką koedukacyjną - mieszkają u nas i dziewczęta i chłopcy.

 

       Internat jako placówka szkolna wspomaga i uzupełnia prace dydaktyczne szkół, do których uczęszczają wychowankowie. Przejmuje również od rodziny funkcję wychowawczą i opiekuńczą na okres pobytu wychowanka w placówce.

 

       Misją placówki jest wszechstronne przygotowanie wychowanków do dorosłego życia, ścisła współpraca z nauczycielami, pedagogami i dyrektorami szkół, do których uczęszczają nasi wychowankowie. Rozumienia siebie i otaczającego świata oraz stworzenie optymalnych możliwości rozwoju umiejętności i postaw warunkujących osiągnięcie sukcesu na wszystkich etapach kształcenia.

 

       W internacie pracuje życzliwa i fachowa kadra pedagogiczna, która stara się zawsze wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców zwłaszcza tych nowo przyjętych, którzy po raz pierwszy przekroczyli próg placówki. Nasi wychowawcy to osoby do których można zwrócić się z wszelkimi problemami, którzy zawsze mają dla nas czas i cierpliwie nas wysłuchają. Wychowawcy są częścią życia tutaj i współtwórcami atmosfery jaka u nas panuje.

 

       Życie w społeczności internackiej dla wielu młodych to wielka przygoda, uczniowie uczą się funkcjonować w grupie, zarządzać nią, zawierają liczne przyjaźnie, organizują samopomoc koleżeńską w nauce dla słabszych koleżanek kolegów.

Jest to miejsce wypoczynku po ciężkiej i wytężonej pracy w szkole, a także miejsce zabawy, spotkań, organizacji wielu uroczystości. Przez zabawę można także uczyć i wychowywać dążąc do wszechstronnego rozwoju wychowanka.

Kultywujemy tradycje internackie, wśród których można wymienić: pasowanie na ucznia klasy I, Andrzejki, Kolacja Wigilijna, Pożegnanie maturzystów.

Głównym zadaniem wychowawców i uczniów jest przygotowanie na te uroczystości części artystycznej, a także dekoracja sali. Wszystko zależy tutaj od pomysłowości i inwencji organizujących daną uroczystość oraz zaangażowania „scenicznego” wychowanków. Jest to dla nas duże wyzwanie, ciężka praca, ale także przyjemność i duża satysfakcja. Zdobywamy w ten sposób nowe doświadczenia zawodowe i lepiej poznajemy naszych wychowanków. W nowych warunkach i sytuacjach są oni o wiele bardziej swobodni, chętniej angażują się w rozmowę, ujawniają swą pomysłowość i talenty: aktorskie, taneczne, muzyczne, dekoratorskie. W takich okolicznościach zawsze dbamy o to, aby każdy znalazł dla siebie jakąś rolę, oczywiście na miarę swoich możliwości i chęci.

Swoje zdolności i umiejętności mogą kształcić i szlifować w sekcjach:

 

  • KULTURALNA

Zadaniem tej sekcji jest organizacja czasu wolnego młodzieży poprzez wyjścia do placówek kulturalnych oraz uczestnictwo w imprezach organizowanych przez nasz internat jak i przez inne internaty gorzowskie.

W ramach tej sekcji jest prowadzona nasza

kronika internacka.


  • PORZĄDKOWA

Działalność tej sekcji nie jest co prawda tak widoczna , tym niemniej jej znaczenie jest ogromne. Chyba każdy zdaje sobie sprawę jak ogromny wpływ na nasze samopoczucie wywiera estetyczny wygląd otoczenia.

     Oprócz samorządów poszczególnych grup wychowankowie internatu raz do roku wybierają

 

  • Młodzieżową Radę Internatu,

która współpracuje z sekcjami, a także stara się partnersko współdziałać z wychowawcami w celu realizacji postawionych zamierzeń.