n w    w w w w

baner
Jesteś tutaj:   Strona Główna Egzamin zawodowy
large small default
Egzamin zawodowy Drukuj

"Nowy" egzamin zawodowy

Terminy egzaminu.

Informacje dla ucznia.

Informator - technik ekonomista 352203. A.35, A.36 (aktualizacja)

Informator - technik handlowiec 522305. A.18 (aktualizacja)

Informator - technik organizacji reklamy 333906.

AKTUALIZACJA - WSPÓLNA DLA WSZYSTKICH INFORMATORÓW + ZAŁĄCZNIKI

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Deklaracja przystąpienia do egzaminu dla ucznia/słuchacza/absolwenta

Komunikat o dostosowaniach 2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminów przekazywania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. poz. 939)

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 listopada 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 listopada 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.